v/ MARIA STEENBUCH KRABBE

Mit navn er Maria. Jeg er uddannet Socialpædagog og Metakognitiv Stresscoach. Jeg tilbyder Rådgivning, Samtaler samt Metakognitiv terapi til Børn Unge og Forældre, der af én eller anden årsag, befinder sig i en situation ude af balance og hvor der er brug for andre øjne og værktøjer til at skabe forandring.

Min Passion for arbejdet med mennesket og livets udfordringer afspejles bl.a. i mine mangeårige erfaringer og tidligere ansættelser på skoler, specialskoler, og børnehjem. Specialområdet hvor jeg har arbejdet med børn og unge problematikker, ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

En af mine store styrker er, at jeg på relativt kort tid, i et rum af ydmyghed, fortrolighed, ro, tryghed og nærvær, skaber tillid og positiv kontakt med både børn og voksne. Denne balance skal være tilstede, før der er rum til, at både børn og voksne tør, kan og vil arbejde med ændringer af tankemønstre og selvopfattelse.

Samtaleforløbene er en hårfin balancegang mellem at træde varsomt og udvikle og vil altid være med respekt for barnet, den unge og familien.

Du kan kontakte mig ved at skrive til maria@ba-lance.dk

– eller ringe til mig på tlf.nr. (+45) 26130466

 Konsultationen kan ske i min hyggelige praksis i Roskilde eller i jeres hjem.

Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Med venlige hilsner

Maria

 

EFTERUDDANNELSER

Certificeret uddannelse i “Relations og ressourceorienteret pædagogik” – ICDP (Center for relations – og ressourceorienteret psykologi)

Certificeret uddannelse i “Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser”
(Amtscentret for undervisning, Glostrup)

Den teoretiske forståelse for autisme og beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Kommunikation

Helhedsperspektiv og individuelt perspektiv for pædagogisk tilrettelæggelse.

Livskvalitet og selvstændighed

Certificeret uddannelse i “Visualiseret Specialpædagogik”  – TEACCH
(Fonden “Samrådet” Autism – care, learn, share)

“Metakognitiv Stresscoach”  (Neokognitiv institut)

Den Neokognitive Stresscoach – En indføring i Metakognitionernes afgørende betydning for stressoplevelsen.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

 

Stress Præstationsangst Eksamensskræk Skolevægring Manglende motivation
Hjælp til struktur i forhold til aflevering, fremmøde og lektier Manglende selvværd
Relationer (forældre/kammerater/lærere) Mobning Angst De stille børn
Selvværd Behov for hjælp til at bryde uhensigtsmæssige mønstre Ensomhed
ADHD Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)